ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40′

เป็นตู้คอนเทนเนอร์มือสองขนาด กว้าง2.438 * ยาว12.192 * สูง2.591 เมตร เป็นตู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการซ่อมแซม จำหน่ายตามสภาพ ลูกค้าส่วนใหญ่จะนำไปซ่อมเองเพราะเป็นเกรดที่ราคาถูกที่สุด

ตู้คอนเทนเนอร์ 40'
ตามสภาพ

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40' | ตู้คอนเทนเนอร์ มือสอง ชลบุรี
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40'

ราคา 67,000 - 70,000 บาท

ราคา 70,000 - 75,000 บาท